vergoeding verzekeringDe vergoeding voor fysio- en oefentherapie zit ingewikkeld in elkaar. Komt u daar niet goed uit dan kan uw fysio- of oefentherapeut u daarmee helpen. Vraag daar vooraf gerust even om.
Het merendeel fysio- en oefentherapie wordt vergoed vanuit aanvullende verzekeringen. Een deel van de vergoeding vindt echter plaats vanuit de (verplichte) basisverzekering:

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder wordt bij 'chronische aandoeningen' (zie onder lijst chronische aandoeningen) pas vanaf de 21e behandeling fysio- en oefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen niet.
Deze eerste 20 behandelingen kunnen worden vergoed uit de aanvullende verzekering, maar dat is afhankelijk of die daarvoor toereikend is. Een aantal aanvullende verzekeringen dekt in geval van een 'chronische aandoening' wel de eerste 20 behandelingen. Lees dit goed na in uw polisvoorwaarden of vraag daarom bij uw zorgverzekeraar, maar ook de zorgverlener die bij ons is aangesloten kan u dat aangeven.
Het is ook zo dat bij aandoeningen die levenslang zijn de 20 behandelingen slechts eenmalig niet vergoed worden. Ook geldt dat wanneer die 20 behandelingen al betaald zijn bij overstappen van verzekeraar deze niet opnieuw in rekening gebracht kunnen worden.
 • Bij kinderen tot 18 jaar worden de eerste 9 behandelingen per aandoening per jaar uit de basisverzekering vergoed. Als meer behandelingen nodig zijn, kunnen er nog eens 9 behandelingen worden gebruikt. indien er meer nodig zijn, worden deze vergoed uit de aanvullende verzekering van de ouders, mits zij een aanvullende verzekering hebben afgesloten.
  In het geval van een 'chronische aandoening' vindt volledige vergoeding plaats vanuit de basisverzekering.
 • Bij Claudicatio Intermittens Fontaine 2 sinds 2017. De eerste 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie (GLT) vanuit de basisverzekering per jaar worden vergoed voor patiënten met een verwijzing van de huisarts of specialist. (zonodig daarna via de aanvullende verzekering). Let op: uw eigen risico is hierop van toepassing.
  CZ, Menzis, VGZ, Zilveren kruis Achmea, De Friesland, FBTO, Univé, Salland, IZA, Aevitae, Caresq, ENO, Zorg en Zekerheid hanteren een selectief inkoopbeleid. Dit betekent dat zij uitsluitend zorg voor claudicatio intermittens inkopen bij ClaudicatioNet aangesloten fysiotherapeuten. Patiënten krijgen dus alleen de volledige behandeling gesuperviseerde looptherapie bij claudicatio intermittens vergoed indien ze deze bij een ClaudicatioNet aangesloten fysiotherapeut volgen.
 • Bij artrose van een knie of heup sinds 2018. Maximaal 12 behandelingen gesuperviseerde fyiotherapie of oefentherapie per 12 maanden vergoed en zonodig daarna via de aanvullende verzekering.
  Dit laatste geldt niet bij Zorg en Zekerheid en De Friesland, daar worden behandelingen voor artrose heup of knie niet uit de aanvullende verzekering vergoed, dus is men beperkt tot de 12 behandelingen per 12 maanden. Let op: uw eigen risico is hierop van toepassing.
 • Bij COPD met ingang van 2019. Vanaf 1 januari 2019 wordt fysio- en oefentherapie bij COPD vanaf de eerste behandeling uit de basisverzekering vergoed. Wel komt er een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt. In het eerste behandeljaar zijn dit er, afhankelijk van de ernst van de klachten, maximaal 70. Ook in de jaren daarna is het aantal behandelingen afhankelijk van de ernst van de COPD.
  Lees hier meer over COPD vanaf 2019, maar uw fysiotherapeut kan u daar ook meer over vertellen.
 • COVID herstelzorg. Wanneer u COVID 19 hebt doorgemaakt en de arts verwijst u voor herstelzorg, dan verzorgen wij dat graag voor u. Er worden dan via uw zorgverzekering 50 behandelingen vergoedt in  het eerste half jaar. Indien noodzakelijk kan deze termijn nog een keer verlengd worden. Uw verzekering moet hier toestemming voor geven. Deze zorg wordt direct vergoedt uit uw basis verzekering. Houd wel rekening met uw eigen risico die hierop van toepassing is... De regeling loopt tot 1 januari 2025

Belangrijk is om u te realiseren dat alle vergoedingen uit de basisverzekering, dus ook de bovenstaande vergoeding voor fysio- en oefentherapie, alleen voor verzekerden van 18 jaar of ouder vallen onder het verplicht eigen risico. Het eigen risico geldt niet voor vergoeding uit de aanvullende verzekeringen en dat is het merendeel van de fysio-en oefentherapie.
Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekering staan uitgewerkt in uw polisvoorwaarden de verzekeraar, vaak onder fysiotherapie, oefentherapie, beweegzorg of paramedische zorg.

Hier vindt u de tekst van de overheid over wat er vanuit de basisverzekering vergoed wordt

cibg
echografie
q-support website
Register Fysiotherapeut
Vergoedingen van zorgverzekeraars
Bezoek de facebook pagina van Fysiocare Klimmen
Klachtenportaal en zorg

Contact

FysioCare Klimmen
Drossaert de Limpensplein 12-14
6343 AW Klimmen
KVK 52496821

T 045-5491568
E .
W www.fysiocareklimmen.nl

Openingstijden

08.00uur t/m 12.00uur FT/TR
12.00uur t/m 13.00uur Pauze
13.00uur t/m 18.00uur FT/TR
18.00uur t/m 19.00uur Pauze
19.00uur t/m 20.30uur (FT)/TR

m.u.v. Woensdag en Vrijdag avond: gesloten

Zaterdag
10.00uur t/m 12.00uur FT

FT = Fysiotherapie
TR = Training

Nieuwsbrief ontvangen?

 1. Uw Naam:(*)
  Geen Naam gegeven!
 2. Uw Email(*)
  Ongeldig emailadres!
 3. Zet een vinkje
  Invalid Input